Oświadczenie o ochronie prywatności Ewinietyczechy.pl
Wstęp
Ewinietyczechy.pl bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność i będzie przetwarzać i wykorzystywać informacje o Tobie (osobie, której dane dotyczą) w bezpieczny sposób. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane przetwarzamy i w jakim celu to robimy. Ponadto możesz przeczytać w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności o swoich prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W przypadku pytań zawsze możesz skontaktować się z info@Ewinietyczechy.pl.
Kim jest Ewinietyczechy.pl?
Ewinietyczechy.pl jest spółką jawną Moonshots Online Marketing, z siedzibą w Amersfoort przy Utrechtseweg 1-G, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Izby Gospodarczej pod numerem KvK-59647744
.
Ewinietyczechy.pl jest administratorem w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez Ewinietyczechy.pl.
W jaki sposób Ewinietyczechy.pl wykorzystuje Twoje dane?
Poniżej znajdziesz przegląd celów, dla których Ewinietyczechy.pl przetwarza Twoje dane osobowe. Każdorazowo wskazuje się, jakie dane Ewinietyczechy.pl wykorzystuje w tym konkretnym celu, na jakiej podstawie prawnej te dane są przetwarzane oraz jak długo dane są przechowywane przez Ewinietyczechy.pl. Aby wszystko było zorganizowane, pogrupowaliśmy wszystko według typu przepływu danych.

Obsługa, zarządzanie klientami i administracja finansowa
Cel: administracja finansowa
Dane: adres rozliczeniowy
Podstawa: Wykonanie umowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Cel: Zarządzanie zamówieniami
Dane: Imię i nazwisko oraz dane adresowe, Adres dostawy, Adres rozliczeniowy, Adres e-mail, Numer telefonu, Numer zamówienia
Podstawa: Wykonanie umowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Cel: Rozpatrywanie reklamacji
Dane: Imię i nazwisko oraz dane adresowe, Adres dostawy, Adres rozliczeniowy, Adres e-mail, Numer telefonu, Numer zamówienia
Podstawa: Wykonanie umowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Cel: Fakturowanie
Dane: Imię i nazwisko oraz dane adresowe, Adres dostawy, Adres rozliczeniowy, Adres e-mail, Numer telefonu, Numer zamówienia
Podstawa: Wykonanie umowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Cel: świadczenie samej usługi
Dane: Imię i nazwisko oraz dane adresowe, Adres e-mail, Dane niezbędne do świadczenia usługi
Podstawa: Wykonanie umowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Cel: Rozpatrywanie reklamacji
Dane: Imię i nazwisko oraz dane adresowe, Adres e-mail, Dane niezbędne do świadczenia usługi
Podstawa: Wykonanie umowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Cel: Fakturowanie
Dane: Imię i nazwisko oraz dane adresowe, Adres e-mail, Dane niezbędne do świadczenia usługi
Podstawa: Wykonanie umowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Stronie internetowej
Cel: Analiza strony internetowej
Dane: zachowanie podczas surfowania, lokalizacja
Podstawa: uzasadniony interes
Zainteresowanie: interes handlowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Cel: testy A/B
Dane: zachowanie podczas surfowania, lokalizacja
Podstawa: uzasadniony interes
Zainteresowanie: interes handlowy
Okres przechowywania: maksymalnie 1 rok

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Ewinietyczechy.pl posiada dane o Tobie, ponieważ przekazałeś nam dane, a Ewinietyczechy.pl pozyskał dane od innych podmiotów. Tymi innymi podmiotami są: Google Analytics i Facebook Inc.
Jakie masz prawa?
Zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych masz szereg praw w odniesieniu do swoich danych i ich przetwarzania:
Wgląd
Zawsze możesz przeglądać własne (osobiste) dane i w razie potrzeby zmienić je na swoim koncie. Jeśli chcesz zobaczyć dane osobowe zapisane o Tobie w Ewinietyczechy.pl, możesz poprosić o dostęp.
Modyfikować
Jeśli chcesz dokonać zmian w danych osobowych, które widziałeś w wyniku żądania dostępu i których nie możesz zmienić na swoim koncie, możesz tego zażądać na Ewinietyczechy.pl. Możesz zażądać, aby Ewinietyczechy.pl zmienił, sprostował, uzupełnił, usunął lub zabezpieczył Twoje dane.
Ograniczenie przetwarzania
Masz również prawo, pod pewnymi warunkami, zażądać od Ewinietyczechy.pl ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu
Jeżeli dane przetwarzanie opiera się na „prawnie uzasadnionym interesie” Ewinietyczechy.pl lub osoby trzeciej, masz prawo wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.
transfer danych
Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych od Ewinietyczechy.pl. Ewinietyczechy.pl zapewni je w ustrukturyzowanej i wspólnej formie, którą można łatwo otworzyć w innych powszechnych systemach cyfrowych. W ten sposób możesz również przenieść swoje dane do innego dostawcy.
Cofnij zgodę
We wszystkich przypadkach, w których podstawą określonego przetwarzania danych jest Twoja zgoda, masz prawo do wycofania tej zgody. Nie ma to wpływu na przeszłość, ale oznacza, że ​​nie możemy już przetwarzać tych danych. W rezultacie Ewinietyczechy.pl może nie być już w stanie świadczyć Ci niektórych usług.
Odpowiedź Ewinietyczechy.pl
Prośbę można wysłać na adres info@Ewinietyczechy.pl. Ewinietyczechy.pl spełni Twoje żądanie tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż jeden (1) miesiąc po otrzymaniu przez Ewinietyczechy.pl takiego żądania. Jeżeli Ewinietyczechy.pl odrzuci Twoją prośbę, w odpowiedzi wskażemy, dlaczego prośba została odrzucona.
Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być przekazywane:
• Procesory
• Strony zaangażowane w zawarcie lub wykonanie umowy pomiędzy Tobą a Ewinietyczechy.pl
Może się zdarzyć, że Ewinietyczechy.pl jest zobowiązany do udostępnienia Twoich danych podmiotowi trzeciemu, np. na podstawie obowiązku prawnego.

1,466 / 5,000

Translation results

Oświadczenie o ochronie prywatności Germanenvironmentalsticker.nl Wstęp German milieusticker.nl bardzo poważnie traktuje Twoją prywatność i będzie przetwarzać i wykorzystywać informacje o Tobie (osobie, której dane dotyczą) w bezpieczny sposób. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane przetwarzamy i w jakim celu to robimy. Ponadto możesz przeczytać w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności o swoich prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli masz jakieś pytania, zawsze możesz skontaktować się z info@duitsemilieusticker.nl. Kim jest Germanenvironmentalsticker.nl? Niemiecki milieusticker.nl jest spółką jawną Moonshots Online Marketing, z siedzibą pod adresem ([kod pocztowy]) [miejsce] pod adresem [adres], zarejestrowaną w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem [Numer Izby Handlowej]. W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Germanenvironmentalsticker.nl, administratorem jest Germanenvironmentalsticker.nl. W jaki sposób Germanenvironmentalsticker.nl wykorzystuje Twoje dane? Poniżej znajdziesz przegląd celów, dla których niemiecki milieusticker.nl przetwarza Twoje dane osobowe. W każdym przypadku wskazane jest, jakie dane niemiecki Milieusticker.nl wykorzystuje w tym konkretnym celu, jaka jest podstawa prawna przetwarzania tych danych oraz jak długo będą one przechowywane przez Deutsche Milieusticker.nl. Aby wszystko było zorganizowane, pogrupowaliśmy wszystko według typu przepływu danych.

 

0
Do koszyka
Razem : zł0
Do kasy